Scroll Top

Info COVID-19

Davant la difusió del coronavirus volem, en primer lloc, expressar la nostre solidaritat amb tots els afectats.

En Som Nit Hotels tenim com objectiu prioritari el total compromís amb les normes y regulacions necessàries per prioritzar la salut, la seguretat i el benestar dels nostres clients i empleats.

Hem definit una sèrie de protocols sanitaris, que inclouen la aplicació de nous processos i procediments amb la fi de garantir no sols la seguretat, sinó també per brindar el millor servei possible i que nostres clients es sentin como a casa.

Cada treballador rep formació sobre les mesures de neteja e higiene i pautes d’actuació amb equips de protecció personal (EPIs) per garantir la seva seguretat i la dels clients.

El personal de recepció, equipat amb elements de protecció personal homologats (EPIs) te instruccions sobre neteja personal, abans, durant i després de la seva jornada laboral e instruccions sobre la relació amb el client i els seus companys.

Existeixen cartells informatius a l’hostal amb mesures que han de seguir els nostres clientes.

 

MESURES SANITARIES A SOM NIT HOTELS

Protocols i mesures a la zona de recepció:

 • S’han establert mesures de seguretat addicionals adequades i protocols pels empleats: Protocol en cas de contagi, Protocol específic d’higiene i seguretat personal, Protocol de desinfecció i neteja, Protocol tractament i desinfecció de tèxtils.
 • Mesures sanitàries: mampara protectora, Termòmetre infrarojos digital, ús obligatori d’EPIs, equip especial de desinfecció de targetes, claus i documents.
 • En la zona de recepció es troba una solució desinfectant hidrogel per la desinfecció de les mans.
 • Existeixen senyalitzacions de seguretat obligatòries i preventives, marcadors de distància per evitar aglomeracions i assegurar la distància mínima de seguretat.
 • Neteja amb productes especials de las targetes, bolígrafs, mapes..., després de cada ús.
 • Reducció dels equips i quantitat de personal mobilitzat al mínim imprescindible per cobrir els serveis indispensables i evitar els possibles contagis.
 • Oferim el Check-in On-line, y Express Check-out

Protocols i mesures en la neteja d’habitacions i zones comuns:

 • S’han establert mesures de seguretat addicionals adequades i protocols pels empleats, així com formació especial per l’adequada desinfecció de les habitacions i zones comunes.
 • Ús obligatori d’EPIs per part del personal de neteja i manteniment.
 • Els serveis de neteja i/o manteniment es realitzaran quan el client es trobi fora de l’habitació.
 • Tots els productes de neteja compleixen amb les garanties sanitàries.
  • Neteja i desinfecció amb bactericides, viricídes i fungicides homologats
  • Ús de desinfectants específics per la neteja de totes les superfícies de l’habitació.
 • Sistemes de tractament d’aire mitjançant Màquina d’Ozó en totes les habitacions cada check-out.
 • Es maximitza la ventilació de les habitacions i zones comuns.
 • Augmentem la desinfecció de les habitacions, així com la freqüència de neteja en las zones comuns (inclosos poms de portes, botons d’ascensors i qualsevol altre superfície).
 • S’eliminen els objectes decoratius en las habitacions i zones comuns.
 • Els tèxtils son tractats desinfectats amb productes a base de peròxid d’hidrogen, de clor actiu i altres productes desinfectants i amb registres biocides, i a altes temperatures garantint així la total desinfecció dels tèxtils, no només pel COVID-19 sinó també contra tot tipus de microorganismes infecciosos per la salut com son els gèrmens, fongs, bactèries, i altres virus.
 • Finalitzada la neteja, els equips de protecció i materials empleats, es deixaran de forma segura en los cubells amb tapa habilitats pel seu dipòsit i posterior gestió, procedint posteriorment al rentat de mans.
 • Els cotxets de neteja es netegen i desinfecten després de cada ús diari.
 • Es revisa periòdicament el sistema d’aire acondicionat, especialment per la neteja d’espais.

 

Es prega la col·laboració dels hostes en el compliment de las normes, complir amb els requisits d’higiene personal i mantenir l’habitació en bones condicions higièniques.

GuestCentric - Hotel website & booking technology